Fundació Josep Sans

Fundacio Josep Sans

Equip humà

Patronat

 

El 28 d’octubre de 2002 es va crear un nou Patronat de la Fundació Josep Sans format per persones compromeses social i políticament, amb trajectòria  dins l’escoltisme i el guiatge i estima personal per aquest moviment; un equip de persones disposades a treballar per l’associacionisme educatiu, la participació democràtica i el compromís nacional.

 
Actualment el patronat de la Fundació està compost per:

 

Presidenta

Laura Panicot Costa

Vicepresident

Gerard Prados Aulet

Secretari

Ignasi Llobera Trias

Tresorera

Gemma Vergés Foncillas

Vocals

Jaume Bosch i Pugés
Pau Ferrer i Ferrer
Elisabet Font i Montanyà
Joan Millán i Serra
Joaquim Nadal i Farreras
Josep Pérez Franco
Joan Vidal de Ciurana