Visita al Buró mundial de l'escoltisme

Tres dirigents escoltes dels anys cinquanta, mossèn Josep Cardús, Josep Gurri i Salvador Estany, han visitat el Buró de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) a Ginebra (Suïssa).

 

 

 

Van ser rebuts pel secretari general Luc Panissod, en possessió del Llop de Bronze, el guardó més prestigiós de l’escoltisme internacional, i pel director de Relacions Exteriors, Paolo Fiora. Se’ls va fer entrega de dos exemplars de l’Escoltisme a Granollers, 1958-1969, amb una dedicatòria d’en Joan Castellsagué i Planas, primer cap de l’AEiG Sant Esteve d’aquesta població.

També se’ls va donar el llibret commemoratiu de les Medalles de la Ciutat 2010 (editat per l'Ajuntament de Granollers) atès que se n’han atorgat dues a escoltes.


Fotografia (d’esquerra a dreta): Luc Panissod, Montserrat Castellsagué, Josep Cardús, Josep Gurri i Paolo Fiora.

 

Fotografia (d'esquerra a dreta): Salvador Estany, Paolo Fiora, Josep Gurri, Josep Cardús i Luc Panissod).