La Demarcació de Tarragona atorga l’1% dels seus ingresos

La Demarcació de Tarragona fa una convocatòria oberta per donar l’1% dels seus ingressos.

 

 

Quins projectes es poden presentar?

La Demarcació de Tarragona escollirà entre els projectes presentats seguint els següents criteris i prioritzacions:

  • Es prioritzaran projectes externs a MEG duts a terme per entitats sense ànims de lucre que segueixin la línia ideològica i de valors de MEG.
  • L'àmbit d'actuació del projecte serà preferentment el de la demarcació.
  • Es valoraran els projectes de nova creació davant dels projectes ja plenament consolidats.
  • S'escolliran preferentment projectes en els que la quantia de la donació pugui tenir certa incidència i sigui clarament una ajuda important a la realització del projecte.

Com hem de presentar el projecte?
Si creieu que el vostre projecte s'adequa a aquests criteris i voleu presentar-vos, cal que entregueu una descripció detallada del projecte. Aquesta ha d'incloure una descripció de la entitat que la duu a terme i totes les entitats que hi col·laborin.

Juntament al projecte, heu de fer constar una persona de contacte, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic.

Per entregar els projectes: tarragona@escoltesiguies.cat
La data límit per fer arribar els vostres projectes és el dilluns 27 de juny de 2011 (aquest inclòs).