4a Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'APS 2010-2011

El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei vol continuar impulsant i consolidant experiències d’aprenentatge servei a través de la seva 4a Convocatòria d’ajuts.

 

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d’ajuda als altres, promovent la seva participació i implicació social.
 
El termini per lliurar els projectes finalitza el 18 d’octubre de 2010.
 
Més informació
 
Full de sol.licitud